Neem contact op met Van Haaster & Hes advocaten uit Haarlem.
Navigatiekoppelingen overslaanHome > Rechtsgebieden > Jeugd(straf)recht

Wil Bureau Jeugdzorg (BJZ) of een andere jeugdinstelling zoals de William Schrikkergroep (WSG) een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP)?

Neem contact met ons kantoor op voor informatie over de mogelijkheden die er zijn om verweer te voeren. De kwesties zullen altijd vooraf dan wel achteraf (bij spoeduithuisplaatsingen) worden beoordeeld door een kinderrechter waarbij ons kantoor u kan voorzien van bijstand.

Samenloop met strafrecht

In sommige gevallen gaan er strafrechtelijke delicten vooraf aan een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing dan wel vallen strafrechtelijke delicten gelijktijdig samen met een verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Voor een jeugdige en voor ouders is het van groot belang bijstand van een advocaat te krijgen die de jeugdige zowel op het gebied van jeugdstrafrecht als op het gebied van het civiele jeugdrecht kan bijstaan. Ook is het van belang dat de advocaat u wegwijs kan maken in regelgeving en het (juridisch) jargon. Ons kantoor beschikt over de benodigde expertise op beide gebieden.

Vrije advocaatkeuze

De rechtbank zal vaak automatisch een advocaat aan de jeugdige toewijzen, maar het staat ouders en jeugdigen altijd vrij zelf een advocaat naar keuze te kiezen. Ook kunnen ouders zichzelf, naast de advocaat die de jeugdige bijstaat, voorzien van bijstand door een advocaat in het geval hun kind onder toezicht wordt gesteld dan wel uit huis wordt geplaatst. De jeugdige heeft bovendien altijd recht op kosteloze rechtsbijstand.


Mevrouw mr. Viviƫnne van Haaster is bovendien lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht advocaten (www.VNJA.nl).

Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.