Neem contact op met Van Haaster & Hes advocaten uit Haarlem.
Navigatiekoppelingen overslaanHome > Rechtsgebieden > Civiel recht algemeen

Ons advocatenkantoor in Haarlem staat ondernemingen en particulieren bij op het gebied van het algemene civiele recht, bijvoorbeeld indien u te maken krijgt met een wanprestatie, het opstellen en sluiten van een overeenkomst, algemene voorwaarden, een onrechtmatige daad dan wel een incasso.

Overeenkomsten

Indien u een overeenkomst wilt sluiten dan wel opstellen, arbeidsovereenkomsten wilt aanpassen dan wel wil laten controleren of deze gelet op cao en wetgeving nog wel up-to-date zijn, staat ons kantoor u daarin graag bij.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vrijwel op iedere overeenkomst die u sluit van toepassing. Maar zijn deze wel altijd rechtsgeldig. Ook uw eigen algemene voorwaarden kunnen zo nu en dan aanpassingen gebruiken in verband met veranderingen van uw bedrijfsvoering dan wel veranderingen van de markt en wetgeving. Ons kantoor kijkt en denkt graag met u mee.

Wanprestatie

Voldoet het product niet aan hetgeen u hebt aangeschaft. Bezit het product niet de normale eigenschappen die u mocht verwachten. Voldoet de dienst niet aan hetgeen u bent overeenkomen en komt de partij die het product of dienst heeft geleverd niet met een acceptabele oplossing. Ons kantoor helpt u graag verder.

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad kan een handelen of nalaten zijn waardoor u of uw bedrijf schade wordt toegebracht. Ons kantoor kan middels een aansprakelijkheidsstelling gevolgd door een onderling overleg dan wel een procedure uw schade trachten verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Incasso's

Heeft u nog een geldbedrag te vorderen? Betaalt uw debiteur niet? Dit ondanks uw vriendelijke dan wel herhaaldelijk verzoek? Via het traject van sommatie, ingebrekestelling en verzuim zet ons kantoor zich voor u in om het betreffende geldbedrag zo spoedig mogelijk op uw bankrekening te krijgen. Blijft een reactie uit dan schromen wij niet om uw vordering aan de rechter voor te leggen. Uiteraard maken wij voor u een inschatting van het procesrisico en de proceskosten.

Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.