Neem contact op met Van Haaster & Hes advocaten uit Haarlem.
Navigatiekoppelingen overslaanHome > Nieuws

Nederlandse Orde van Advocaten pleit voor een advocaat voor het kind en meer samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines ter voorkoming van een vechtscheiding.

Er wordt groot een belang gehecht aan professionele begeleiding van kinderen vanaf het moment dat ouders aangeven te gaan scheiden. De NOvA pleit thans voor het toewijzen van een advocaat aan het kind. Dit is overeenkomstig het recht op gehoord te worden uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De advocaat vertaalt de stem van het kind in de procedure.


Op dit moment kan er al een bijzonder curator aangesteld worden door de rechtbank als er sprake is van een conflict tussen ouders onderling en/of tussen ouders en kinderen: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bijzondere-curator. Echter is een benoeming van een dergelijke bijzondere curator lang niet in elke zaak het geval. Het lijkt er thans op dat men wenst dat een vertegenwoordiger van het kind standaard ingezet zal worden en dat deze vertegenwoordiger van het kind een advocaat zal moeten zijn. Een bijzonder curator hoeft op dit moment immers geen advocaat te zijn maar het kan ook een psycholoog of orthopedagoog betreffen.


Ook pleit men voor onderzoek naar de factoren die ertoe leiden dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt en de NOvA meent eveneens dat in zal moeten worden gezet op een multidisciplinaire aanpak; “Juist bij vroegtijdige signalen van een vechtscheiding moeten meerdere disciplines - denk aan de (kinder)psycholoog, notaris, jeugdzorg en maatschappelijk werk - met elkaar samenwerken om een vechtscheiding te voorkomen.” Iets wat wij met ‘divorce Xperts’ reeds lang hebben voorzien en mede om die reden de samenwerking met elkaar zijn aangegaan; http://www.divorcexperts.nl


Sluiten
Nieuws rondom advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.